ក្វាងចូវណៃវីអាយរ៉ូបតិចណូឡូជីតិចណូឡូជីខូអិលធីឌីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២០ ។ ការិយាល័យនិងរដ្ឋាភិបាលស្រុកក្វាងចូវ Baiyun ។ យើងមានក្រុមស្រាវជ្រាវនិងឌីអរយ៉ាងខ្លាំងបណ្ឌិត ១ ជាតិវិស្វករជាន់ខ្ពស់ ២ រូបថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ៥ រូបនិងបុគ្គលិកវិស្វកម្មជិត ៥០ នាក់ដែលមានសញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាបត្រដែលរួមមានទាំងឡាស៊ែរគ្រឿងម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិចអេឡិចត្រូនិចអេឡិចត្រូនិចសូហ្វវែរបច្ចេកវិទ្យាចក្ខុវិស័យនិងបទពិសោធ។ សមាហរណកម្ម។